Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt programore ndaj pesë radiodifzerëve

Shkup,21.12.2016. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje të rregullt programore të punës së TV Telma SHPKNJP Shkup, TV Kanal 5 SHPKNJP Shkup, TV Sitel SHPKNJP Shkup, TV Alfa SHPKNJP Shkup dhe TV Alsat-M SHPK Shkup.
Me mbikëqyrjen e rregullt programore është konstatuar se këto radiodifuzerë në tërësi kanë vepruar sipas dispozitave ligjore.
Raportet e mbikëqyrjes mund të merren në linket e mëposhtme:
TV Telma SHPKNJP Shkup
TV Kanal 5 SHPKNJP Shkup
TV Sitel SHPKNJP Shkup
TV Alfa SHPKNJP Shkup
Alsat-M SHPK ShkupAccessibility

Accessibility