Deklaratë për opinion

Shkup, 23.05.2017. – Televizioni rajonal Telekanal A1 nga Strumica, e njoftoi Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuelese gjatë vitit të fundit ballafaqohet me ngjarje kërcënuese në mesin e të cilave është edhe një letër me përmbajtje kërcënuese. Për këtë, Televizioni e ka njoftuar edhe SPB Strumicë.

Agjencia edhe në këtë rast, e përsërit qëndrimin e vet parimor se asnjë medium nuk guxon të pengohet gjatë punës së tyre, respektivisht, duhet t’u mundësohen kushtet e nevojshme për të realizuar funksionin e vet.Accessibility

Accessibility