Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt ndaj Telekomit të Maqedonisë

Shkup, 08.06.2017 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje të rregullt programore të punës së ofruesit të shërbimeve mediatike audiovizuele me kërkesë Telekomi i Maqedonisë, shoqëria aksionare për komunikime elektronike – Shkup.
Me mbikëqyrjen e rregullt është konstatuar se Telekomi i Maqedonisë SHA – Shkup ka vepruar në pajtim me dispozitat ligjore.
Raporti mund të merret në këtë linkAccessibility

Accessibility