Monitorimi i prezantimit mediatik zgjedhor në TV Nova

Shkup, 30.10.2017. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele gjatë monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor gjatë rrethit të dytë të fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale 2017, te TV Nova, konstatoi shkelje të rregullave për reklamim të paguar politik.

Mbikëqyrja tregoi se më datë 26 dhe 27 tetor 2017, në një orë reale program të emetuar, TV Nova ndau më tepër kohë nga 8 minutat e parapara me ligj për reklamim të paguar politik të partive politike nga opozita.

Raportin mund ta merrni në këtë link:

TV Nova neni 75gj paragrafi 1 nga Kodi zgjedhor – 30.10.2017Accessibility

Accessibility