Mbledhja nr.15 – 09.03.2018 – drejtpërdrejt në Youtube kanalin

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 15-të për më datë 09.03.2018 (e premte), me fillim në ora 14:30.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i propozim-procesverbalit nga mbledhja e 14-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 02.03.2018.
  2. Propozim-vendim për ndërprerjen e procedurës për heqjen e lejes për emetim televiziv të radiodifuzerit, për shkak të pushimit të personit juridik.
  3. Propozim-vendim për ndërprerjen e procedurës oër konstatim të ekzistimit të koncentrimit të palejuar mediatik me detyrë zyrtare.
  4. Propozim për inicimin e procedurës për heqjen e lejes së një radiodifuzeri.
  5. Propozim-vendim për furrnizim publik: 5. Tajnimin e personave të punësuar në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele që marrin pjesë në procedurat e furrnizimeve publike si anëtar të komisioneve.
  6. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility