Mbledhja nr.22 – 24.04.2018 drejtëpërdrejt në YouTube

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 22-të për më datë 24.04.2018 (e martë), me fillim në ora 15:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i propozim-procesverbalit nga mbledhja e 21-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 13.04.2018.
  2. Propozim-informatë deri te organi kompetent për të drejtat autoriale dhe të drejtat e përafërta, për shkak të dyshimeve për shkelje të mundshme.
  3. Propozim-vendim për furrnizim publik: Mirëmbajtje e higjienës në hapsirat e punës së Agjencisë.
  4. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility