Mbikëqyrje e jashtëzakonshme administrative ndaj operatorit Multimedija-Net

Shkup, 04.10.2018. – Ndaj operatorit Multimedija-Net nga Shkupi është krye një mbikëqyrje e jashtëzakonshme programore, në lidhje me obligimet për rregullat e ritransmetimit të shërbimeve prograsmore me pornografi, titrimit dhe ritransmetimit të shërbimeve të radiodifuzerëve vendas vetëm në zonën e shërbiimit për të cilën kanë marrë leje për emetim të radios ose televizionit, si dhe për ritransmetimin e shërbimeve programore të regjistruara në Agjenci.

Mbikëqyrja tregoi se operatori i ritransmeton shërbimet programore, RTS 1, RTS 2, Ring TV, Cartoon Network, Boomerang, Erox, Eroxxx, Film Box Plus, Film Box, Docu Box, Fight Box, Fashion Box, Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Sport Klub 4, Lov I Ribolov, Cinemania, Sky Sport 2, b Action TV, HBO, Tring Sport 3, Tring Sport 2, RTL, Vox, RTL 2, Super RTL, HRT 2, Duga TV, Nova TV (kroate) и Hustler që nuk janë të përfshira me vërtetimet për regjistrim të lëshuar nga Agjencia.

Raportin e mbikëqyrjes mund ta merrni në linkun:Accessibility

Accessibility