Mbledhja nr.41 -08.10.2018 – drejtpërdrejt në YouTube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 41-të për më datë 08.10.2018 (e hënë), me fillim në ora 15:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i propozim-procesverbalit nga mbledhja e 40-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 03.10.2018.
  2. Propozim-informatë deri te organi kompetent për të drejtat autoriale dhe të drejtat e përafërta, për shkak të dyshimit për shkelje të munshme.
  3. Propozim-aktvendim për ndërprerje të procedurës për konstatimin e ekzistimit të koncentrimit të palejuar mediatik me detyrë zyrtare te SHTR Vizhn BM-TV KANAL VIZIJA SHPK Prilep.
  4. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility