Mbikëqyrje kontrolluese programore ndaj Televizionit Kanal 8

Shkup, 29.10.2018г. – Agjencia realizoi mbikëqyrje kontrolluese programore ndaj Televizionit lokal Kanal 8 nga Koçani, i cili tregoi se televizioni nuk ka vepruar sipas masës së shqiptuar paraprake, për mospublikimin e impresumit. Në kundërshtim me nenin 14 nga Ligji për mediume, televizioni Kanal 8 nga Koçani më datë 6 tetor 2018 në disa emisione me funksion të ndryshëm programor, nuk ka publikuar të dhënat që duhet të emetojë në vend përkatës për çdo përmbajtje të shërbimit programor.

Raporti nga mbikëqyrja mund të merret në linkun:

ТV Каnal 8 – (neni 14 nga Ligji për mediume) – 29.10.2018Accessibility

Accessibility