Mbikëqyrje programore kontrolluese ndaj 1 TV

Shkup, 28.12.2018. –  Agjencia realizoi mbikëqyrje kontrolluese programore ndaj 1 TV nga Shkup, që konstatoi se televizioni ka vepruar sipas masës së shqiptuar paraprake për përdorim të reklamimit të fshehur në programin e vet.

Raportet mund të merren në këto linke:

1 ТV – (neni 53 paragrafi 2 nga LSHMAA) – 28.12.2018

1 ТV – (neni 53 paragrafi 2 nga LSHMAA) – 28.12.2018Accessibility

Accessibility