Mbikëqyrje e rregullt programore ndaj RTM 1 dhe RTM2

Shkup, 28.12.2018. Ndaj Televizionit të Maqedonisë Shërbimi i parë programor (RTM 1) dhe Shërbimit të dytë programor (RTM 2) Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt programore në lidhje me dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me përdorimin e gjuhës në programet dhe emetimit ditor të së paku 12 orëve program televiziv.

Mbikëqyrja tregoi se nuk janë konstatuar shkelje.

Raportet mund të merren në këto linke:

RTM 1 – (neni 64 dhe neni 90 nga LSHMAA) – 28.12.2018

RTM 2 – (neni 64 dhe neni 90 nga LSHMAA) – 28.12.2018Accessibility

Accessibility