Mbikëqyrje e jashtëzakonshme programore ndaj radio RFM për zbatimin e konceptit programor

Shkup, 22.01.2019. – Me mbikëqyrjen e jashtëzakonshme programore, të realizuar me detyrë zyrtare ndaj radios RFM nga Shkupi, Agjencia konstatoi shkelje të obligimit për zbatimin e së paku 80% të konceptit programor gjatë një jave, për të cilin i është dhënë leja. 

Analizë njëjavore të programit të emetuar, të realizuar në periudhën nga 14 deri më 20 janar 2019.

Raporti i mbikëqyrjes mund të merret në linkun:

Radio RFM (neni 67 paragrafi 6 nga LSHMAA) – 22.01.2019 Accessibility

Accessibility