Mbikëqyrje e jashtëzakonshme programore ndaj Televizionit Sitel

Shkup, 25.01.2019 – Pas pranimit të shkresës anonime përmes adresës së internetit, është bërë mbikëqyrje programore e jashtëzakonshme ndaj Televizionit SITEL, në periudhën nga data 8 deri më 16 janar 2019 në lidhje me respektimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele si dhe Rregullores për mbrojtjen e të miturve.

Me mbikëqyrjen e jashtëzakonshme nuk janë konstatuar shkelje të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele si dhe as të Rregullores për mbrojtjen e të miturve.

Raporti mund të merret në linkun e mëposhtëm:

Televizioni SITEL – (neni 61 dhe neni 50 paragrafi 3 nga LSHMAA, Rregullorja për mbrojtjen e të miturve paragrafi 1 nga LSHMAA) – 25.01.2019Accessibility

Accessibility