Kronikë nga seanca 5-të

Shkup, 04.02.2019. –Në seancën e sotme, Këshilli i Agjencisë e pranoi propozimin nga drejtori dhe miratoi udhëzimet për regjistrimin vullnetar të radiotransmetuesve muzikë shtëpie.

Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim për refuzimin e kërkesës për dhënien e licencave pa shpallur konkurs publik për transmetim televiziv të TRD TV KISS Zllate SHPKPV Tetovë, sepse është i paplotë ose i çrregullt dhe nuk i përmban të gjitha të dhënat në përputhje me ligjin.

Me qëllim të inicimit të procedurave që janë në përputhje me Planin vjetor të prokurimit publik për vitin 2019 të Agjencisë, Këshilli miratoi drejtorin e Agjencisë për të kryer procedurat e mëposhtme të prokurimit publik: mirëmbajtja higjenës në ambjente të Agjencisë, mjete higjenike, mirëmbajtjen e programeve  ekzistuese për analiza të RA dhe V program-HAVC; mirëmbajtjen e modulit shtesë „Sistemi i regjistrimit elektronik i rrjeteve të komunikimit publik” dhe pije dhe nevoja për kuzhinë.

Në të njëjtën kohë, Këshilli miratoi nënshkrimin e një marrëveshjeje për përfundimin e marrëveshjes për punësim dhe miratimin e Vendimit për përfundimin e vlefshmërisë së Marrëveshjes së punës.Accessibility

Accessibility