Mbikëqyrja kontrolluese kundrejt Radio Metropolis

Shkup, 21 shkurt 2024 – Agjencia ka kryer mbikëqyrje programore kontrolluese kundrejt Radio Metropolis, për të përcaktuar nëse transmetuesi ka vepruar sipas vendimit për marrjen e masës së vërejtje publike, të shqiptuara për shkak të programit të transmetuar në gjuhën kroate pa ofruar përkthim në gjuhën maqedonase.

Me mbikëqyrjen u konstatua se radioja ka vepruar tërësisht në përputhje me dispozitat ligjore.

Raporti i mbikqyrjes gjendet në linkun:

RSH Mitropolia – (neni 64 paragrafi 1 nga LSHMAAV) – 21.02.2024Accessibility

Accessibility