Kronikë nga seanca e 15-të

Shkup 15.04.2024. – Për shkak të përmbyshjes së detyrimit ligjor për pagesën e kompensimit vjetor të lejes për radiotransmetim, Këshilli i Agjencisë në seancën e … […]

Kronikë nga seanca e 14-të

Shkup 08.04.2024. – Për shkak të përmbushjes së detyrimit ligjor për pagesën e kompensimit vjetor të lejes  për radiotransmetim, Këshilli i Agjencisë ka marrë Vendim … […]

Kronikë nga seanca e 13-të

Shkup, 04.02.2024 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme të 13-të ka inicuar procedurë për heqjen e lejes për transmetim televiziv të Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive … […]

Kronikë nga seanca e 12-të

Shkup, 26.03.2024 – Në seancën e 12-të e cila u mbajt më 26.03.2024, Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim me të cilin u miratua Raporti vjetor i … […]

Kronikë nga seanca e 10-të

Shkup, 15.03.2024 – Në seancën e 10-të, e cila u mbajt më 15.03.2024, për shkak të mospërmbushjes së detyrimit nga neni 80 paragrafi (5) të LSHMAAV, … […]

Kronikë nga seanca e 9-të

Shkup, 12.03.2024 – Në seancën e sotme të 9-të, Këshilli i Agjencisë miratoi Projekt-rregullore për qasje në shërbimrt mediatike dhe Projekt-udhëzim për ndryshimin dhe plotësimin e … […]

Kronikë nga seanca e 8-të

Shkup, 06.03.2024 – Në seancën e 8-të, e cila u mbajt më 01.03.2024 dhe vazhdimi i parë i tij, i cili u zhvillua më 03.04.2024. … […]

Kronikë nga seanca e 7-të

Shkup, 28.02.2024 – Këshilli i Agjencisë në mbledhjen e sotme e ka pranuar Raportin dhe ka marrë Vendim për miratimin e llogarisë vjetore të Agjencisë … […]

Kronikë nga seanca e 6-të

Shkup, 21.02.2024 – Në seancën e 6-të, mbajtur më 19.02.2024 për shkak të mos plotësimit të detyrimit nga neni 80 paragrafi (5) të LSHMAAV, pra për … […]Accessibility

Accessibility