Kronikë nga seanca e 5-të

Shkup, 07.02.2024 – Në seancën e sotme të 5-të Këshilli i Agjencisë shqyrtoi raportet tremujore për punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, për … […]

Kronikë nga seanca e 4-ët

Shkup, 26.01.2024 – Këshilli i Agjencisë në seancën e djeshme e anuloi pikën për miratim të Vendimit për heqjen e lejes për transmetim në radio të SHTR … […]

Kronikë nga seanca e 3-të

Shkup, 15.1.2024 – Këshilli i Agjencisë në seancën e tretë ka inicuar procedurë për heqjen e lejes për transmetim në radio të SHTR RADIO HIT FM SHPKNJP … […]

Kronikë nga seanca e 2-të

Shkup, 11.01.2024 – Këshilli i Agjencisë në seancën e dytë miratoi dy Vendime për fshirjen nga regjistri i transmetuesve të SHTR Radio 5 Çoki SHPKNJP … […]

Kronikë nga seanca e 1-rë

Shkup, 11.01.2024 – Këshilli i Agjencisë në seancën e parë të mbajtur më 04.01.2024 solli Vendim për fshirjen nga regjistri i transmetuesve të Institucionit të … […]Accessibility

Accessibility