image_pdfimage_print

Mbikëqyrje e rregullt programore ndaj gjashtë operatorëve të ORRPKE-së

Shkup, 15 shtator 2022 –  Për detyrimet e operetorëve të ORRPKE-së në paketën programore që e ritransmetojnë detyrimisht dhe pa pagesë të sigurojnë shërbimet programore të shërbimit radiodifuziv publik, si dhe për detyrimet për regjistrim të shërbimeve programore në Agjencion dhe titllimin e programeve që i ritransmetojnë, është kryer mbikëqyrje e rregullt programore ndaj operatorëve Biv Piramida, Kabel-Net, Multimedija NetvorkL, Signal-Net, Telent Kom dhe Vinsat Kabel[…]

Përfaqësuesja e OSBE-së për lirinë e medias në një vizitë pune në ASHMA

Shkup, 14 shtator 2022 – Përfaqësuesja e OSBE-së për lirinë e medias Tereza Ribeiro, e shoqëruar nga zëvendës shefi i Misionit të OSBE-së në Shkup Xhef Goldstajn, drejtori i Zyrës së përfaqësueses së OSBE-së për lirinë e medias Jirgen Hajsel dhe ndihmës-oficerja për hulumtime Shejla Jusufovigj, dje realizoi një takim pune me përfaqësues të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele.


[…]

U miratua Raportit për transmetimin e reklamave politike me pagesë në kohën e fushatës(kampanjës) zgjedhore për Zgjedhjet lokale 2022 për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Komunës së Tetovës

Shkup, 6 shtator 2022 – Në seancën e 34-të, Këshilli i Agjencisë miratoi  Raportin për transmetimin e reklamave politike me pagesë në kohën e kampanjës zgjedhore për Zgjedhjet lokale 2022 për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Komunës së Tetovës. Të dhënat në Raport janë marrë nëpërmjet monitorimit të transmetimit të reklamave politike me pagesë (RPP) të katër televizioneve ( ТV 21-М, ТV Коha, ТV Кiss&Меnada dhe TV Polog), të cilët ishin të regjistruar në Regjistrin e KSHZ-së për transmetim të RPP dhe lidhën kontratë me pjesëmarrësit në fushatën zgjedhore[…]

ANALIZA E TREGUT E SHËRBIMEVE MEDIATIKE AUDIO DHE AUDIOVIZUELE PËR VITIN 2021

Shkup, 31 gusht 2022 – Për të përcaktuar gjendjen e tregut të industrisë mediatike audio dhe audiovizuele për vitin e kaluar, Agjencia punoj një Analizë të tregut të Shërbimeve Mediatike Audio dhe Audiovizuele për vitin 2021.Gjatë Analizës, për punën ekonomike të transmetuesve janë shfrytëzuar të dhëna që ata vetë i kanë dorëzuar në Agjencion, si dhe të dhëna nga llogaritë e tyre përfundimtare, ndërsa për punën e shërbimit publik u shfrytëzuan të dhëna nga „Raporti financiar për realizimin e planit financiar të NPR Radio televizioni Maqedonas për vitin 2021“[…]

19 dhe 20 gushti janë ditë të heshtjes zgjedhore

Shkup, 18 gusht 2022 – Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele i njofton radiodifuzerët se përshkak të zgjedhjes së këshilltarëve në Këshillin e Komunës së Tetovës dhe Kryetarë të Komunës së Mavrovë Rostush dhe Komunës së Qendër Zhupës nga 19 gushti, fillon heshtja zgjedhore e cila do të zgjas deri në ora 19:00  më 20 gusht. […]

NJOFTIM PËR PUBLIKUN

Shkup, 12 gusht 2022 – Në lidhje me veprimin e punonjësve të policisë nga stacioni policor Negotin ndaj gazetares Viki Klinçarova nga  „Fokus” për tekstin e publikuar, Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele thekson se veprime të tilla paraqesin presion mbi mediat dhe negativisht reflektojnë mbi lirinë e informimit publik.[…]

Njoftim për publikun

Shkup, 9 gusht 2022 –  Në lidhje me incidentin e djeshëm mes personave të punësuar në Ndërmarrjen Publike „Higjiena komunale“- Shkup dhe ekipit të gazetarëve në TV Klan, Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele thekson se të gjithë duhet të sillen me dinjitet dhe devotshmëri sidomos gjatë kryerjes së detyrave në punën e tyre.[…]

NJOFTIM PËR PUBLIKUN

Shkup, 4 gusht 2022 – Аgjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele dënon pengimin e ekipit gazetaresk të TV Alfa, për të përcjellë ngjarjen me rastin e përkujtimit të festës së Ilindenit më 2 gusht në Meçkin Kamen në Krushevë.[…]Accessibility

Accessibility