Njoftim publik

Shkup, 12 nëntor 2023 – Në lidhje me aktgjykimin gjyqësor të sjellë nga gjykatësja Jovanka Spirovska Paneva në rastin „Feroinvest kundër IRL“, për historinë „Komlot kundër ajrit“, Аgjencia njofton publikun se i bashkohet reagimeve se liria e shprehjes është  kategori e garantuar me Kushtetutë dhe si e tillë është e paprekshme. Kjo liri mund të jetë e kufizuar vetë në raste të caktuara dhe të përcaktuara qartë kur  kërcënohet siguria dhe paqa publike, shëndeti publik dhe të ngjajshme.[…]

Ditët e hapura të Arsimimit mediatik 2023

Shkup, 24 tetor 2023 – Nën moton “Gisht i shpejtë, lajme të rreme” duke filluar nga sot deri më 31 tetor, nën organizim të Rrjetit për arsimim mediatik për të pestën here do të organizohen Ditët e Arsimimit mediatik 2023. Në këtë mënyrë vendi ynë i bashkohet Javës Globale të UNESCO-s për Arsimim mediatic dhe informativ.[…]

U NËNSHKRUA MEMORANDUM BASHKËPUNIM MIDIS ASHMA DHE KPMD

Shkup, 24 gusht 2023 – Drejtori i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele Dr. Zoran Trajçevski dhe Kryetari i Komisionit për Parandalim dhe Mbrojtje nga Diskriminimi Ismail Kamberi, sot nënshkruan Memorandum me qëllim të thellimit të bashkëpunimit, në veçanti në parandalimin e diskriminimit në programet e ofruesve të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizive dhe platformave të shpërndarjes së videove[…]

NJOFTIM PUBLIK

Shkup, 19 korrik 2023 – Në lidhje me sulmin e djeshëm verbal dhe fizik ndaj kameramanit të TV 24, Ivan Kamçev në Rosoman, Аgjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, rikujton se të gjitha llojet e sulmeve ndaj përfaqësuesve të mediave janë absolutisht të papranueshme dhe se në asnjë moment siguria e tyre nuk duhet të vihet në pyetje[…]

Dita Botërore e Lirisë së Medias

Shkup, 03 maj 2023 – Sot, nën moton “Ta formësojmë të ardhmen e të drejtave: Liria e shprehjes si shtytës për të gjitha të drejtat e tjera të njeriut” synon të rrisë ndërgjegjësimin për rolin e gazetarëve dhe mediave në promovimin e demokracisë dhe të drejtave të njeriut dhe për të kujtuar se pa lirinë e mediave nuk ka liri të shprehjes[…]

KËRKESAT PËR ZBULIMIN E BURIMEVE JANË PRESION PËR GAZETARËT

Shkup, 25.07.2019 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e  dënon thirjen në bisedë të gazetarëve Goran Momiroski dhe Ljupço Zlatev në hapsirat e SPB në Shkup për shkak të artikujve të të tijë  për keqpërdorimin e dyshuar të pozitës zyrtare të Sekretarit të Përgjithshëm të Qeverisë së RMS-ës dhe kërkesën për të zbuluar burimin e tij të informacionit.[…]

MPB DORËZOJ PËRGJIGJE DERI TE ASHMAA

Shkup, 22.07.2019 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e njofton opinionin publik se Ministria e Punëve të Brendshme ka dorëzuar përgjigje në lidhje me kërkesën për informacione nëse personi Bojan Jovanovski pronar i 1 TV ka qenë i mbrojtur nga kjo ministri[…]Accessibility

Accessibility