Takimi i katërt publik 2016

Agjencia realizoi takimin e katërt publik për vitin 2016 Shkup, 30.12.2016. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, dje e mbajti takimin e fundit … […]

Takimi i tretë publik 2016

– Agjenda për takimin e tretë publik të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016, mund të merret në këtë link – … […]

Takimi i dytë publik 2016

– Agjenda për takimin e dytë publik të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016, mund të merret në këtë link – … […]

Takimi i parë publik 2016

Takimin e parë publik, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016 ja përkushtoi parimeve profesionale të gazetarisë   Shkup, 25.03.2016 – Agjencia për … […]Accessibility

Accessibility