Гледаност/слушаност

image_pdfimage_print

Насоки за идентификација на давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање за 2017 година 

 

Податоци за досегот на радиостаниците и уделот на сателитските, регионалните и локалните телевизии во вкупната гледаност:

2023 година:

pdf icon Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците, за период Јануари-Март 2023 година.


2022 година

pdf icon Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици – годишен извештај за 2022

pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците, за периодот октомври-декември 2022 година

pdf iconПодатоци  за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици, за периодот август-септември 2022 година

pdf icon Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици за периодот јуни-јули 2022 година

pdf icon Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици за периодот јануари-мај 2022 година


2021 година

pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на Телевизиските станици – Годишен извештај за 2021 година

pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици за четвртиот квартал од 2021 година 

pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците, за третиот квартал од 2021 година

pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици, за вториот квартал од 2021 година (коригиран на 31.08.2021) 

pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици, за првиот квартал од 2021 година.

 


2020 година

pdf iconГодишен извештај за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици во 2020 година (коригиран на 31.08.2021)

pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици за четврти квартал од 2020 година 

pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на Телевизиските станици, за третиот квартал од 2020 година 

pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици, за првиот квартал од 2020 година

pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станиците, за вториот квартал од 2020 година


2019 година

pdf iconГодишен извештај за 2019 година за податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици 

pdf icon Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците, за четвртиот квартал од 2019 година

pdf icon Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците, за третиот квартал од 2019 година

pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици, за вториот квартал од 2019 година 

pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици, за првиот квартал од 2019 година 

 

2018 година

pdf iconГодишен извештај за 2018 година за податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици 

pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици за четврт квартал од 2018 година

pdf icon Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици за третиот квартал од 2018 година

pdf icon Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици за вториот квартал од 2018 година

pdf icon Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици во првиот квартал од 2018 година


2017 година

pdf iconГодишен извештај за 2017 година за податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици

pdf icon Податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците, за четвртиот квартал од 2017 година

pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици во третиот квартал од 2017 година

pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици за мај и јуни 2017 година

pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици за јануари, февруари, март и април 2017 година


2016 година

pdf iconГодишен извештај за 2016 година за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку  јавна електронска комуникациска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат програма на регионално и локално ниво

pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуникациска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат програма на регионално и локално ниво, за четвртиот квартал од 2016 година

pdf icon Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку  јавна електронска комуникациска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат програма на регионално и локално ниво, трет квартал за 2016 година

pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуникациска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат програма на регионално и локално ниво, втор квартал за 2016 година

pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуниксациска мрежа и на телевизиските станици што емитуват програма на регионално ниво, прв квартал за 2016 година


2015 година

pdf iconГодишен извештај за 2015 година за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуниксациска мрежа и на телевизиските станици што емитуват програма на регионално и на локално ниво

pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуниксациска мрежа и на телевизиските станици што емитуват програма на регионално и на локално ниво, за четвртиот квартал на 2015 година

pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуниксациска мрежа и на телевизиските станици што емитуват програма на регионално и на локално ниво, за третиот квартал на 2015 година

pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуниксациска мрежа и на телевизиските станици што емитуват програма на регионално и на локално ниво, за вториот квартал на 2015 година 

pdf iconПодатоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуниксациска мрежа и на телевизиските станици што емитуват програма на регионално ниво, прв квартал за 2015 годинаAccessibility

Accessibility