ТВ Интел – Одземена дозволата

– Извештај од вонреден надзор врз ТВ ИНТЕЛ ДОО Струмица – (Надзорот се врши за да се констатира дали истиот радиодифузер и по одземање на … […]

ТВ КАНАЛ 21

2019 година Извештаи од спроведни надзори: Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола – Вонреден административен надзор ТВ Канал 21 (член … […]

ТВ Морис

2018 година: Извештаи од спроведени надзори: Информации достапни за корисниците – Редовен административен надзор – ТВ Морис – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 31.07.2019 Импресум … […]

ТВ ДУЕ

2023 година Извештај од спроведен надзор Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување Вонреден адмнинистративен … […]

ТВ Ускана Медиа

2023 година Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена Програма создадена изворно како македонски аудиовизуелни дела  Контролен програмски надзор ТВ Ускана – (член 92 став 1 … […]

ТВ Дибра

2023 година 2021 година 2020 година 2019 година 2018 година 2017 година 2016 година

ТВ Еми

2016 година: – Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш (член 13 став 3 од Законот за медиуми) 2015 година: – … […]

ТВ Хана

2016 година: – Извештај од контролен административен надзор врз работата на ТВ Хана ДООЕЛ Куманово– 20.12.2016 – Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ … […]

ТВ Супер Скај

2014 година: – Заклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ” ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ” ДООЕЛ Тетово (член 80 … […]Accessibility

Accessibility