Mbikëqyrje kontrolluese ndaj RTV ORBIS

Shkup, 06.07.2018. – Agjencia realizoi mbikëqyjre kontrolluese ndaj RTV ORBIS nga Manastiri me qëllim që të konstatohet nëse ky radiodifuzer ka vepruar sipas Aktvendimit të shqiptuar paraprak për masën e vërejtjes.

Me mbikëqyrjen u konstatua se është vepruar në tërësi sipas Aktvendimit për masën e vërejtjes, respektivisht se është plotësuar obligimi nga neni 15 paragrafi 1 nga Ligji për mediume.

Raporti mund të merret në këtë link:

RTV ORBIS – (neni 15 paragrafi 1 nga Ligji për mediume) – 06.07.2018Accessibility

Accessibility