Mbledhja nr.28 – 12.07.2018, drejtëpërdrejt në YouTube

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 28-të për më datë 12.07.2018 (e enjte), me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i propozim-procesverbalit nga mbledhja e 27-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 28.06.2018.
  2. Propozim-vendim për ribalancin e Planit financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2018.
  3. Shqyrtimi i raporteve tremujore të punës së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, për periudhën nga data 01.04.2018 deri më 31.06.2018.
  4. Propozim për inicimin e procedurës për heqjen e lejes për emetim televiziv të një radiodifuzeri
  5. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility