Shqiptohen masat e vërejtjes ndaj radiove Antena 5 dhe Metropolis

Shkup, 20.09.2018.– Në bazë të mbikëqyrjes së rregullt administrative të programit të Radio Anetna 5 dhe Radio Metropolis si dhe mosrespektimit të konstatuar të obligimit për publikimin e impresumit, Agjencia shqipton masën e vërejtjes ndaj këtyre radiove.

Masat e shqiptuara mund të merren në linket:

RА Аntenа 5 – (neni 14 nga Ligji për mediume) – 20.09.2018

RА Меtropolis – (neni 14 nga Ligji për mediume) – 20.09.2018Accessibility

Accessibility