Mbledhja nr.39 – 26.09.2018 drejtëpërdrejt në YouTube

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 39-të për më datë 26.09.2018 (e mërkur), me fillim në ora 14:30.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i propozim procesverbalit nga mbledhja e 38-të e Këshillit të Agjencisë për për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 12.09.2018.
  2. Propozim-metodologjia për monitorimin e prezantimit mediatik zgjedhor përmes radios dhe shërbimeve programore të televizionit gjatë proceseve zgjedhore.
  3. Propozim për dhënien e lejes për zbatimin e procedurës për lëndën e radhës së furrnizimit publik – shërbimi- Mirëmbajtje dhe servisim të sistemit të ITK të Agjencisë.
  4. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility