Aktvendim për vërejtje dhe për ç’kyçje të ritransmetimit të shërbimeve programore të MULTIMEDIA-NET

Shkup, 05.10.2018. – Agjencia në bazë të mbikëqyrjes së jashtëzakonshme programore dhe ritransmetimit të konstatuar të shërbimeve RTS 1, RTS 2, Ring TV, Cartoon Netëork, Boomerang, Erox, Eroxxx, Film Box Plus, Film Box, Docu Box, Fight Box, Fashion Box, Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Sport Klub 4, Lov I Ribolov, Cinemania, Sky Sport 2, b Action TV, HBO, Tring Sport 3, Tring Sport 2, RTL, Vox, RTL 2, Super RTL, HRT 2, Duga TV, Nova TV (Koraci) dhe Hustler, që nuk janë të përfshira me vërtetimet për regjistrim të shërbimeve programore nga ana e Agjencisë, i shqiptohet masa e vërejtjes dhe për ç’kyçje të ritransmetimit të shërbimeve programore që nuk janë të regjistruara në Agjenci, ndaj MULTIMEDIA-NET.

Operatori obligohet që menjëherë pas pranimit të këtij aktvendimit të harmonizojë punën e vet sipas dispozitave të LSHMAA.

Masa e shqiptuar mund të merret në linkun:

MULTIMEDIA-NET – (neni 141 nga LSHMAA) – 05.10.2018Accessibility

Accessibility