Mbikëqyrje e rregullt programore ndaj TOTAL TV dhe ONE VIP

Shkup, 22.10.2018. – Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt programore ndaj operatorëve TOTAL TV dhe ONE VIP, në lidhje me obligimet që kanë të bëjnë me regjistrimin e shërbimeve programore në Agjenci si dhe titrimit të programeve që i ritransmetojnë operatorët kabllor.Gjatë kësaj mbikëqyrje nuk janë konstatuar shkelje.

Raportet e mbikëqyrjes mund të merren në këto linke:

TOTAL TV – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 nga LSHMAA) – 22.10.2018

ONE VIP – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 nga LSHMAA) – 22.10.2018Accessibility

Accessibility