image_pdfimage_print

Drejtori i Agjencisë, d-r Zoran Trajçevski në intervistë për Agjencinë informative BGNES: Më e rëndësishmja për një rregullator mediatik është pavarësia mediatike

Intervista e plotë e d-r Zoran Trajçevski, e dhënë për Agjencinë informative të Republikës së Maqedonisë BGNES, më 15 shtator 2016, mund të merret në këtë link

Evropa dërgoi përfaqësuesit e Maqedonisë për të na treguar se si bëhet një rregullator i pavarur (CEM)[…]

U realizua takimi i tretë publik i Agjencisë për vitin 2016

Shkup, 27.09.2016.- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi takimin e tretë publik për vitin 2016.Në lidhje me aktivitetet sipas Programit vjetor të punës, foli d-r Zoran Trajçevski, drejtor i Agjencisë i cili në mënyrë të hollësishme i arsyetoi aktivitetet në lidhje me mbikëqyrjet e realizuara, masat e shqiptuara të vërejtjes ndaj radiodifuzerëve, operatorët e rrjeteve publike të komunikimit dhe medieve të shtypura, si dhe kërkesat për inicimin e procedurave të kundërvajtjes.[…]

Të dhënat për përhapjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive – tremujori i dytë për vitin 2016

Shkup, 15.07.2016 – Të dhënat për përhapjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel shtetëror përmes satelitit ose rrjetit publik të komunikimit elektronik dhe të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel rajonal,[…]Accessibility

Accessibility