Link

– CILËN PAJISJE ELEKTRONIKE E KENI NË SHTËPINË TUAJ DHE A E PËRDORNI OSE JO?  

– NË TRE MUAJT E FUNDIT, SA SHPESH I KENI BËRË KËTO AKTIVITETE?

– CILAT TRI AKTIVITETE QË JANË THEKSUAR, MË SË SHUMTI DO JU MUNGONIN NË NJË PERIUDHË PREJ NJË JAVE, NËSE NUK KENI MUNDËSI TI PRAKTIKONI OSE SHFRYTËZONI ?

– SI QASENI NË KANALET TELEVIZIVE QË I SHFRYTËZONI MË SË SHPESHTI?

– ÇKA NËNKUPTONI ME SHIKIMIN E TELEVIZIONIT ?

– CILAT TRI AKTIVITETE TË THEKSUARA NË INTERNET, MË SË SHUMTI DO JU MUNGONIN NË NJË PERIUDHË NJË JAVORE, NËSE NUK KENI MUNDËSI T’I PRAKTIKONI OSE SHFRYTËZONI ?

– SA SHFRYTËZONI MESATARISHT GJATË NJË JAVE JU PERSONALISHT (JO AMVISËRIA JUAJ)?

– VALLË MEDIUMET INFORMOJNË NDRYSHE PËR TË NJËJTAT NGJARJE ?

– ÇFARË BËNI NËSE VËRENI DALLIME TË MËDHA OSE ESENCIALE GJATË INFORMIMIT PËR TË NJËJTAT NGJARJE ПРАВИТЕ ?

– VALLË E DINI SE A EKZISTOJNË RREGULLA ME TË CILAT RREGULLOHEN KËTO ÇËSHTJE ?

– KUR SHFRYTËZONI NDONJË MEDIUM (KUR SHIKONI TV, LEXONI GAZETA, SURFONI NË INTERNET, LUANI VIDEO LOJËRA), A KENI MENDUAR PËR KËTO ÇËSHTJE ?

– NË ÇFARË MASE PAJTOHENI OSE NUK PAJTOHENI ME KËTO QËNDRIME (PËR TELEVIZIONIN)

– SI I VLERËSONI AFTËSITË TUAJA KOMPJUTERIKE DHE TË INTERNETIT ?

– SA SHPESH SHFRYTËZONI INTERNETIN PËR KËTO AKTIVITETE ?

– SA HERË MESATARISHT, ME QËLLIM KENI SHTYPUR (KLIKUAR) NË NDONJË REKLAMË QË E KENI PARË NË UEB FAQE OSE NË E-POSTËN TUAJ QË TË INFORMOHENI PËR PRODHIME OSE SHËRBIME ?

– SI MË SË SHPESHti GJENI NDONJË INFORMATË NË INTERNET ?

– CILA PREJ KËTYRE PROCEDURAVE I KENI BËRË PËR TË KONTROLLUAR OBJEKTIVITETIN E INFORMATAVE TË PUBLIKUARA NË UEB FAQET QË PËR HERË TË PARË I KENI VIZITUAR ?

– VALLË GJATË VITIT TË KALUAR E KENI SHPREHUR MENDIMIN TUAJ NË CILIN DO PREJ KËTYRE MËNYRAVE?Accessibility

Accessibility