Shikueshmëria/dëgjueshmëria

image_pdfimage_print

Udhëzimet për identifikimin e ofryesve të shërbimeve mediatike audiovizuele me kërkesë për vitin 2017 

Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin e televizioneve satelitore, rajonale dhe lokale në shikueshmërinë e përgjithshme:

2022 

pdf iconTë dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive raport vjetor për periudhën gusht-shtator 2022

pdf icon Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive raport vjetor për periudhën qershor-korik2022

pdf icon Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive raport vjetor për periudhën janar-maj 2022 


2021 

pdf iconTë dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive raport vjetor 

pdf iconПTë dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive për tremujorin e katërt të vitit 2021

pdf iconTë dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive për tremujorin e dytë ë vitit 2021 (i përditsuar më 31.08.2021)    

pdf iconTë dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive për tremujorin e parë ë vitit 2021  


Viti 2020 

pdf iconRaport vjetor për vitin 2020, për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin e përgjithshëm të stacioneve televizive (i përditsuar më 31.08.2021) 

pdf icon Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive për tremujorin ekatërt të vitit 2020  

pdf iconTë dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive për tremujorin e tretë të vitit 2020 

pdf iconTë dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive për tremujorin e dytë ë vitit 2020   

pdf iconTë dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive për tremujorin e parë ë vitit 2020 

 


Viti 2019 

pdf iconRaport vjetor për vitin 2019, për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin e përgjithshëm të stacioneve televizive 

pdf icon Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive për tremujorin ekatërt të vitit 2019 

pdf icon Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive për tremujorin e tretë të vitit 2019 

pdf iconTë dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive për tremujorin e dytë ë vitit 2019 

pdf iconTë dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive për tremujorin e parë ë vitit 2019 

 


Viti 2018

pdf iconRaport vjetor për shtrirjen e e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshërinë e përgjithshme të stacioneve televizive  për vitin 2018

pdf icon Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive për tremujorin e tretë të vitit 2018

pdf icon Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshm të stacioneve televizive për tremujorin e dytë të vitit 2018

pdf icon Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive për tremujorin e parë të vitit 2018


Viti 2017

pdf iconRaporti vjetor për vitin 2017 për të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televiziv

pdf icon Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive për tremujorin e katërt të vitit 2017

pdf iconTë dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive për tremujorin e tretë të vitit 2017

pdf iconTë dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive për majin dhe qershorin e vitit 2017

pdf iconTë dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive për janarin, shkurtin, marsin dhe prillin e vitit 2017


 

Viti 2016

pdf iconRaporti vjetor për vitin 2016 lidhur me shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin e stacioneve televizive në shikueshmërinë e përgjithshme që emetojnë program në nivel shtetëror përmes satelitit ose rrjetit publik të komunikimit elektronik si dhe të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel rajonal dhe lokal

pdf iconTë dhënat lidhur me shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin e stacioneve televizive në shikueshmërinë e përgjithshme që emetojnë program në nivel shtetëror përmes satelitit ose rrjetit publik të komunikimit elektronik si dhe të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel rajonal dhe lokal, për tremujorin e katërt të vitit 2016

pdf icon Të dhënat lidhur me shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin e stacioneve televizive në shikueshmërinë e përgjithshme që emetojnë program në nivel shtetëror përmes satelitit ose rrjetit publik të komunikimit elektronik si dhe të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel rajonal dhe lokal, për tremujorin e tretë të vitit 2016

pdf iconTë dhënat lidhur me shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin e stacioneve televizive në shikueshmërinë e përgjithshme që emetojnë program në nivel shtetëror përmes satelitit ose rrjetit publik të komunikimit elektronik si dhe të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel rajonal dhe lokal, për tremujorin e dytë të vitit 2016 

pdf iconTë dhënat lidhur me shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin e stacioneve televizive në shikueshmërinë e përgjithshme që emetojnë program në nivel shtetëror përmes satelitit ose rrjetit publik të komunikimit elektronik si dhe të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel rajonal dhe lokal për tremujorin e parë të viti 2016 

Viti 2015

pdf iconTë dhëna për fushën e radiostacioneve dhe ndikimit të Televizioneve satelitore, rajonale dhe lokale në shikueshmërinë e përgjithshme – tremujori i katërt viti 2015 

pdf iconTë dhëna për fushën e radiostacioneve dhe ndikimit të Televizioneve satelitore, rajonale dhe lokale në shikueshmërinë e përgjithshme – tremujori i tretë i vitit 2015

pdf iconTë dhëna për fushën e radiostacioneve dhe ndikimit të Televizioneve satelitore, rajonale dhe lokale në shikueshmërinë e përgjithshme – tremujori i dytë i vitit 2015

pdf iconTë dhëna për fushën e radiostacioneve dhe ndikimit të Televizioneve satelitore, rajonale dhe lokale në shikueshmërinë e përgjithshme – tremujori i parë i vitit 2015

 Accessibility

Accessibility