РА БИ-КИ-АЛ

2019 година 2018 година 2017 година 2016 година  

РА Аљбана Плус

2019 година Извештаи од спроведени надзори Сопственичка структура Вонреден административен надзор Аљбана Плус (член 41 ставови 1 и 2 од ЗААВМУ) – 16.07.2019 Програмски концепт – … […]

Радио Охрид ДОО Охрид

2016 година – Извештај од контолен административен надзор врз работата на РА Радио Охрид ДОО Охрид – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – Извештај … […]

РА Лав

2021 година 2020 година 2019 година 2018 година 2017 година 2016 година  

РА Б-97 Битола

2022 година 2020 година 2019 година 2018 година 2017 година 2016 година  

РТВ ДРИНИ

2019 година Извештаи од спроведени надзори: Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола – Вонреден административен надзор – РТВ Дрини … […]

РА Ди-Џеј

2016 година: – Извештај од контролен административен надзор врз работата на РА ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ  – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) -Извештај од рконтролен … […]

РА Фолк

2016 година:   2015 година: 2014 година – Извештај од редовниот надзор на програмскиот сервис на ФОЛК РАДИО ДООЕЛ Скопје, емитуван на 15 август 2014 година … […]Accessibility

Accessibility