image_pdfimage_print

Më 28 mars Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele mbajti takimin e parë publik për vitin 2023.

Për më tepër informacione në banerin takimi publik.

Më 21 dhjetor Agejncia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajti takimin e katërt publik për vitin 2022.

Më shumë inormacione për ngjarjen në banerin “Takim publik”

NJOFTIM PUBLIK

image_pdfimage_print

Shkup, 10 maj 2023 – Duke marrë parasysh zhvillimet e fundit në Serbi, si dhe parashtresat që qytetarët e maqedonisë i dërgojnë për mënyrën e informimit, Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele I fton të gjitha mediat, që gjatë informimit për ngjarje tragjike, për t’iu përmbajtur standarteve më të larta profesionale dhe vlerave etike. Kjo veçanërisht i referohet informimit për ngjarje në të cilat janë përfshirë persona të mitur që janë kryes ose viktima të veprave penale

NJOFTIM PUBLIK

image_pdfimage_print

Shkup, 10 мај 2023 – Аgjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele dënon mënjanimin e kameramanëve të pranishëm në seancën e djeshme të Këshillit Gjyqësor dhe thekson se ky qëndrim joprofesional ndaj medias kontribuon jo vetëm në lënjen nën hije të transparencës së gjyqësorit, por edhe në cënimin e të drejtës së publikut për t’u informuar plotësisht për punën e pushtetit gjyqësor

Dita Botërore e Lirisë së Medias

image_pdfimage_print

Shkup, 03 maj 2023 – Sot, nën moton “Të formësojmë të ardhmen e të drejtave: Liria e shprehjes si shtytës për të gjitha të drejtat e tjera të njeriut” synon të rrisë ndërgjegjësimin për rolin e gazetarëve dhe mediave në promovimin e demokracisë dhe të drejtave të njeriut dhe për të kujtuar se pa lirinë e mediave nuk ka liri të shprehjes

line


Accessibility

Accessibility