Kronikë nga seanca e 14-të

Shkup, 06.04.2022 – Për shkak të mospërmbushjes së obligimit nga neni 80 paragrafi 5 i LSHMAAV, përkatësisht pagesës së parakohshme të kompensimit vjetore për lejen … […]

Kronikë nga seanca e 13-të

Shkup, 31.03.2022 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme solli Vendim për miratimin e ribalancit të Planit financiar për vitin 2022 të Agjencisë për … […]

Kronikë nga seanca e 12-të

Shkup, 28.03.2021 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme miratoi Raportin vjetor për punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për vitin … […]

Kronikë nga seanca e 11-të

Shkup, 18.03.2021 – Në seancën e sotme të 11-të, Këshilli i Agjencisë miratoi Draft Raportin Vjetor për punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe … […]

Kronikë nga seanca e 10-të

Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme ka miratuar Vendim për ndërprerjen e procedurës së nisur për heqjen e lejes për emetim të radios të … […]

Kronikë nga seanca e 9-të

Shkup, 15.03.2022 – Këshilli i Agjencisë në seancën e 9-të solli vendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve për SHTR SITI TELEVIZIJA SHPKNJP Shkup. Në bazë … […]

Kronikë nga seanca e 2-të

Shkup, 28.01.2022 – Këshilli i Agjencisë në seancën e dytë mbajtur më 25.01.2021 shqyrtoi raportet tremujore për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe … […]Accessibility

Accessibility