image_pdfimage_print

Promovohet publikimi “Trupat rregulluese për mediume dhe gjuha e urrejtjes”

Shkup, 12.04.2018 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (ASHMA) sot në konferencën me temë “Gjuha e urrejtjes në mediume”  e promovoi publikimin “Trupat rregulluese për mediume dhe gjuha e urrejtjes”, në të cilën janë shprehur përvojat dhe praktikat e rregullatorëve nga Shqipëria, Bosnje e Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Serbia, Kroacia dhe Mali i Zi.[…]

Mjete të reja për barazinë gjinore në mediume

Shkup, 21.12.2017 – Në kuadër të insistimit të profesionistëve mediatik dhe faktorëve tjerë të interesuar që vazhdimisht t’u sigurohen mjete për ngritjen e vetëdijes për rolin e mediumeve në arritjen e barazisë ndërmjet grave dhe burrave, Agjencia e përktheu në gjuhën maqedonase dhe atë shqipe Rekomandimin për barazi gjinore në sektorin audiovizuel që u miratua nga Këshilli i Evropës në shtator 2017.[…]Accessibility

Accessibility