Seanca nr.4 – 07.02.2022

REDNI I DITËS Miratim i procesverbalit nga seanca e  3-tëe Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizueта седница на Советот на Агенцијle mbajtur … […]

Seanca nr.3 – 27.01.2022

RENDI I DITËS Miratim i propozim-procesverbalit nga seanca e 2-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajtur me datë 25.01.2022. … […]

Seanca nr.2 – 24.01.2022

RENDI I DITËS Miratim i Propozim – procesverbalit nga seanca e 1-rë e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur më … […]Accessibility

Accessibility