Seanca nr. 46 – 21.12.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 46-të e mbajzi me datë 21.12.2022, me fillim në ora 14:45. RENDI I DITËS Miratim i … […]

Seanca nr . 45 – 21.12.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 45-të e mbajzi me datë 21.12.2022, me fillim në ora 14:00. RENDI I DITËS Miratim i … […]

Seanaca nr. 44 – 05.12.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 44-ët e  mbajti me datë 5.12.2022 me fillim në ora 14:00. RENDI I DITËS Miratim i … […]

Seanca nr. 43 – 28.11.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 43-të e mbajti me datë 28.11.2022 me fillim në ora 14:00. RENDI I DITËS Miratim i … […]

Seanca nr. 42 – 18.11.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 42-të do ta mbaje me datë 18.11.2022, me fillim në ora 14:00. RENDI I DITËS Miratim i … […]

Seanca nr. 41 – 03.11.2022

Agjencia për shërbime medatike audio dhe audiovizuele seancën e 41-të do ta mbaje me datë 03.11.2022 me fillim në ora 14:00. RENDI I DITËS Miratim … […]

Seanca nr. 40 – 20.10.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 40-të e mbajti me datë 20.10.2022 me fillim në ora 14:05. RENDI I DITËS Miratim i … […]

Seanca publike nr.8 – 20.10.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio audiovizuele seancën e 8-të publike e mbajti me datë 20.10.2022 me fillim në ora 14:00. RENDI I DITËS Arsyetim nga … […]

Seanca nr. 39 – 06.10.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 39-të e mbajti më datë 06.10.2022 me fillim në ora 14:00. RENDI I DITËS Miratim i … […]

Seanca nr. 38- 29.09.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovzuele seancën e 38-të e mbajti më datë 29.9.2022, me fillim në ora 14:30. RENDI I DITËS Miratim i … […]Accessibility

Accessibility