Kronikë nga seanca e 6-të

Shkup, 21.02.2024 – Në seancën e 6-të, mbajtur më 19.02.2024 për shkak të mos plotësimit të detyrimit nga neni 80 paragrafi (5) të LSHMAAV, pra për … […]

Kronikë nga seanca e 5-të

Shkup, 07.02.2024 – Në seancën e sotme të 5-të Këshilli i Agjencisë shqyrtoi raportet tremujore për punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, për … […]

Kronikë nga seanca e 4-ët

Shkup, 26.01.2024 – Këshilli i Agjencisë në seancën e djeshme e anuloi pikën për miratim të Vendimit për heqjen e lejes për transmetim në radio të SHTR … […]

Kronikë nga seanca e 3-të

Shkup, 15.1.2024 – Këshilli i Agjencisë në seancën e tretë ka inicuar procedurë për heqjen e lejes për transmetim në radio të SHTR RADIO HIT FM SHPKNJP … […]

Kronikë nga seanca e 47-të

Shkup , 30.12.2020 _ – Në e sotme sesioni Keshilli në Agjencia sjellë konkluzioni për duke dhënë miratimi për dekret në vjetore plani për publike … […]

Kronikë nga seanca e 46-të

Shkup , 22.12.2020 _ – Në e djeshme sesioni Keshilli në Agjencia ato sjellë Vjetore planet për duke kryer programore dhe administrative mbikëqyrje për 2021 … […]

Kronikë nga seanca e 44-të

Shkup , 10.12.2020 _ – Për arsye të mospërmbushje në detyrimin nga neni 90 paragrafi 4 i Ligji për audio dhe audiovizuale mediat shërbimet , … […]

Kronikë nga seanca e 43-të

Shkup , 04.12.2020 _ – Në e sotme sesioni Këshilla në Agjencia sjellë konkluzioni për ndryshim në Konkluzioni Nr.02-4104/4 datë 06.11.2020. me OBSH çdo gjë … […]Accessibility

Accessibility