Kronikë nga seanca e 4-ët

Shkup, 05.02.2018. – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme solli Vendim për shpalljen e konkursit publik për dhënien e një licence për radio transmeti të shërbimit programor … […]

Kronikë nga seanca e 3-të

Shkup, 25.01.2018. –Për shkak të shkeljes së nenit 80 paragrafi 5 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele,dhe të mospagesës së tarifës së licencës për kryerjen … […]

Kronikë nga seanca e 2-të

Shkup, 24.01.2018. – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë solli Vendimin për të rritur planin finansiar për vitin 2018. Këshilli pranoi Informacionin lidhur me kërkesat e parashtruara … […]

Kronikë nga seanca e 1-rë

Shkup, 11.01.2018. – Në seancën e sotme, Këshilli i Agjencisë i rishikoi Raportet tremujore për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për periudhën nga 01.09 … […]Accessibility

Accessibility