Kronikë nga seanca e 7-të

Shkup , 07.02.2020 – Më seanca e 7-të e sotme Keshilli në Agjencia saj i ndërprerë i ngritur procedurë për konfiskimi në lejen për radio … […]

Kronikë nga seanca e 6-të

Shkup , 31.01.2020 – Më e sotme sesioni në Keshilli në Agjencia dha miratimi për shtesë në vjetore plani për publike blerjet 2020 _ në … […]

Kronikë nga seanca e 5-të

Shkup , 29.01.2020 – Duke konsideratë se çdo gjë hequr arsyet për drejtues në procedura , Këshilli në Agjencia në seancën e 5-të sjellë Zgjidhje … […]

Kronikë nga seanca e 4-të

Shkup , 28.01.2020 – Më i katerti sesioni në Keshilli në Agjencia ishin rishikuar tremujore raportet për Punë në Agjencia për audio dhe audiovizuale mediat … […]

Kronikë nga seanca e 3-të

Shkup , 15.01.2020 – Në seancën e 3-të , ass bazë në gjetjet nga administrative Mbikëqyrja , Këshilli në Agjencia i ngritur procedurë për konfiskimi … […]

Kronikë nga seanca e 2-të

Shkup , 13.01.2020 – Në seancën e dytë mbajtur më 13.01.2020 , Këshilli _ në Agjencia sjellë Zgjidhje për fshirje nga regjistrin në transmetuesit në … […]

Kronikë nga seanca e 1-rë

Shkup , 09.01.2020 – Në seancën e parë mbajtur më 03.01.2020 , Këshilli _ në Agjencia mori 3 Vendime për publikim në publike konkurs për … […]Accessibility

Accessibility