Kronikë nga seanca e 47-të

Shkup , 30.12.2020 _ – Në e sotme sesioni Keshilli në Agjencia sjellë konkluzioni për duke dhënë miratimi për dekret në vjetore plani për publike … […]

Kronikë nga seanca e 46-të

Shkup , 22.12.2020 _ – Në e djeshme sesioni Keshilli në Agjencia ato sjellë Vjetore planet për duke kryer programore dhe administrative mbikëqyrje për 2021 … […]

Kronikë nga seanca e 44-të

Shkup , 10.12.2020 _ – Për arsye të mospërmbushje në detyrimin nga neni 90 paragrafi 4 i Ligji për audio dhe audiovizuale mediat shërbimet , … […]

Kronikë nga seanca e 43-të

Shkup , 04.12.2020 _ – Në e sotme sesioni Këshilla në Agjencia sjellë konkluzioni për ndryshim në Konkluzioni Nr.02-4104/4 datë 06.11.2020. me OBSH çdo gjë … […]

Kronikë nga seanca e 42-të

Shkup , 01.12.2020 . – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme ka iniciuar procedurë për revokimin e licencës për transmetim televiziv të TRD TV-ANISA … […]

Kronikë nga seanca e 41-të

Shkup , 17.11.2020 _ – Në e sotme sesioni Këshilla në Agjencia atë miratuar Udhëzimi për e paguara politike reklamat për Të parakohshmet lokal zgjedhjet … […]

Kronikë nga seanca e 40-të

Shkup , 13.11.2020 _ – Në e sotme sesioni , Këshilli në Agjencia sjellë Drafti vjetor plani për duke kryer programi dhe Draft plani për … […]

Kronikë nga seanca e 39-të

Shkup , 06.11.2020 _ – Lidhje bazë në gjetjet nga e rregullt administrative mbikëqyrje , ku edhe është konstatuar shkelje në neni 14 i Ligji … […]

Kronikë nga seanca e 38-të

Shkup , 21.10.2020 _ – Në e sotme sesioni Keshilli në Agjencia ato konsiderohen Tremujor raportet për Punë në Agjencia për audio dhe audiovizuale mediat shërbimet për periudhën … […]Accessibility

Accessibility