Sektori për financa dhe logjistikë

Goran Radunoviq – Udhëheqës i sektoritРаководител на Сектор tel: 02/3103 433 g.radunovic@avmu.mk Vesna Simonovska – Ndihmës udhëheqëse e Sektorit tel: +389 2 3103 437 v.simonovska@avmu.mk … […]

Sektori për çështje programore

M.r Emilija Janevska Udhëheqës Sektori tel: 02/3103 420 e.janevska@avmu.mk M.r Emilija  Petreska Kamenjarova – Ndihmës udhëheqëse e sektorit tel: 02/3103 428 e.petreska-kamenjarova@avmu.mk Njësia për të … […]Accessibility

Accessibility