header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Agjencia parashtroi kërkesa për inicimin e procedurave për kundërvajtje kundër 8 televizioneve dhe 2 radio stacioneve

Shkup, 11.12.2016. - Agjencia për shërbime mediaitke audio dhe audiovizuele në bazë të Propozimeve për veprim nga Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik...

Më shumë...  
Propozimet e Komisionit të përkohshëm për TV Sonce, TV Nova, TV Edo, TV 21, HDTV Kanal Plus dhe Radio Kanal 77

Shkup, 11.12.2016. - Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik në bazë të raporteve të shkruara të monitorimit të realizuar të prezantimit mediatik zgjedhor...

Më shumë...  
Agjencia realizoi mbikëqyrje kontrolluese administrative ndaj SHTR BI-KI-AL Manastir

Shkup, 10.12.2016. - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje kontrolluese ndaj SHTR BI-KI-AL Manastir...

Më shumë...  
Agjencia inicioi procedura për kundërvajtje ndaj TV Nova, TV Sitel, TV MTM, K Tri Televizija dhe EF-EM 90.3 Sportsko radio

Shkup, 09.12.2016. - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele pas Propozimeve të parashtruara për veprim nga ana e Komisionit të përkohshëm...

Më shumë...  
Propozime nga Komisioni i përkohshëm për TV Shenja dhe TV Edo

Shkup, 09.12.2016. - Në bazë të raporteve të shkruara nga monitorimi i realizuar i prezantimit mediatik zgjedhor të TV Edo SHPKNJP f.Lubin, Saraj...

Më shumë...  
Propozime nga Komisioni i përkohshëm për TV Nova, TV Art, HDTV Kanal Plus, Radio Antena 5 dhe Radio Sllobodna Makedonija

Shkup, 09.12.2016. - Në bazë të raporteve të shkruara nga monitorimi i realizuar i prezantimit mediatik zgjedhor të Televizionit Nova SHPKNJP Shkup...

Më shumë...  
Propozimet e Komisionit të përkohshëm për Raportet e monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor ndaj 22 shërbimeve programore në periudhën nga data 21 e deri më 30 nëntor 2016

Shkup, 09.12.2016. - Në bazë të raporteve të shkruara të monitorimit të realizuar të prezantimit mediatik zgjedhor të 22 shërbimeve programore...

Më shumë...  
Monitorimi i prezantimit mediatik zgjedhor ndaj TV Edo dhe TV Shenja

Shkup, 08.12.2016. - Gjatë monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor ndaj TV Edo SHPKNJP f.Lubin, Saraj dhe TV Shenja...

Më shumë...  
Propozimet e Komisionit të përkohshëm për TV Nova, TV MTM, KTri Televizija dhe EF-EM 09.3 Sportsko radio

Shkup, 08.12.2016. - Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik në bazë të raporteve të shkruara nga monitorimi i prezantimit mediatik zgjedhor...

Më shumë...  
Agjencia realizoi monitorim të prezantimit mediaitk zgjedhor në TV Nova, TV Art, HDTV Kanal Plus, Radio Antena 5 dhe Radio Sllobodna Makedonija

Shkup, 07.12.2016. - Agjencia gjatë monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor në Televizionin Nova SHPKNJP Shkup, TV Art SHPK Tetovë, HDTV Kanal Plus...

Më shumë...  
Të mos pengohet puna e ekipeve të gazetarëve

Shkup, 07.12.2016. - Televizioni Nova, më 5 dhe 6 dhjetor e njoftuan Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele...

Më shumë...  
<< Fillo < Para 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tjetri > Fund >>

Faqe 7 nga 50

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski