header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Agjencia realizoi mbikëqyrje kontrolluese programore ndaj ALTRA-SAT 2000 dhe VIVA NET
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

Shkup 09.06.2017-Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje kontrolluese programore ndaj punës së Shoqërisë për prodhim, tregti dhe shërbime ALTRA-SAT 2000 SHPKNJP Ohër dhe Shoqërisë tregtare të radiodifzuionit - operatori i rrjetit kabllor VIVA NET SHPKNJP Berovë.

Gjatë kontrollit programor te operatorët e lartpërmendur është konstatuar se kanë vepruar në tërësi sipas aktvendimeve paraprake të shqiptuara nga Agjencia.

Raportet mund t’i merrni në këto linke:

ALTRA-SAT 2000 SHPKNJP Ohër

VIVA NET SHPKNJP Berovë

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

AL Inforaci od javen karakter 3

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski