Kronikë nga seanca e 36-të

Shkup, 24.08.2018 – Në seancën e sotme Këshilli I Agjencisë miratoi Projekt- Metodologjinë për monitorimin e prezantimit mediatic zgjedhor nëpërmjet shërbimit programor radioteleviziv gjatë proceseve zgjedhore. Projekt-Меtodologjia … […]

Kronikë nga seanca 35-të

Скопје, 22.08.2018 – Советот на Агенцијата на денешната седница даде одобрение директорот на Агенцијата да донесе Одлука за доделување финансиска помош – донација за справување со последиците од … […]

Kronikë nga seanca 34-ët

Скопје, 17.08.2018 – На денешната седница Советот на Агенцијата го донесе Упатството за медиумско претставување за време на референдум. Поради непочитување на Законот, Советот покрена две постапки … […]

Kronikë nga seanca e 33-të

Скопје, 08.08.2018 –На вчерашната седница Советот на Агенцијата покрена две постапки за одземање на дозволата за радио и телевизиско емитување на ТРД БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола поради неисполнување … […]

Kronikë nga seanca e 32-të

Shkup, 26.07.2018 –Në seancën e 32-тë Këshilli i Agjencisë e miratoi propozimin e drejtorit dhe solli Rregullore për ndryshimin e Rregullores për tarifën mujore dhe shpenzime të … […]

Kronikë nga seanca e 31-të

Shkup, 20.07.2018 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme solli Vendim që ndalon ndryshimin e structures së pronësisë tëTRD RADIO SVETI NIKOL SHPK Sveti Nikol, pasi … […]

Kronikë nga seanca e 29-të

Shkup, 13.07.2018 –Me qëllim respektimin e rekomandimeve të auditimit të brendshëm, Këshilli i Agjencisë miratoi ndryshime dhe plotësime të Rregullores për organizim të brendshëm për punën e … […]

Kronikë nga seanca e 28-të

Shkup, 13.07.2018 – Në seancën e 28-тë, mbajtur më 12.07.2018, Këshilli i Agjencisë solli Vendim për ribalans të planit finansiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe … […]

Kronikë nga seanca e 27-të

Shkup, 28.06.2018 – Këshilli i Agjencisë në seancën e 27-тë solli vendim për ribalansin e Planit finansiar të Agjencisë për vitin 2018-të, e cila do të sigurojë fondet … […]

Kronikë nga seanca e 26-të

Shkup, 12.06.2018 –Në seancën e sotme të 26-тë, Këshilli i Agjencisë solli dy Vendime për nisjen e procedurave për konstatimin e koncetrimit mediatik të paligjshëm, në detyrë … […]Accessibility

Accessibility