image_pdfimage_print

Kronikë nga mbledhja e 51 e KRD

Shkup, 08.11.2012- Në mbledhjen e sotshme, Këshilli i Radiodifuzionit (KRD) i shqyrtoi raportet nga monitorimi i serviseve programore të TV Kanal 5, TV SItel, TV … […]

Kronikë nga mbledhja e 50-të e KRD

SHKUP, 02.11.2012- Në mbledhjen e sotshme, Këshilli i Radiodifuzionit e rishikoi informacionin për pagesën e kompensimit të lejes për të kryer veprimtari radiodifuzive nga ana … […]

Kronikë nga mbledhja e 49-të e KRD

SHKUP, 31.10.2012- Në mbledhjen e sotshme, Këshilli i Radiodifuzionit (KRD)e miratoi Projekt- Planin për destinimin dhe shpërndarjen e kapaciteteve të multipleksëve digjitalë. Bëhet fjalë për  … […]

Kronikë nga mbledhja e 47-të e KRD

Shkup, 22.10.2012 – Në mbledhjen e sotshme, Këshilli i Radiodifuzionit (KRD) i shqyrtoi raportet nga monitorimi i servisit të programit të MTV1 emituar më 06 … […]

Kronikë nga mbledhja e 45-të e KRD

Në mbledhjen e sotshme, të mbledhjes së 45, Këshilli për radiodifuzion e rishikoi Njoftimin nga Ministria e Financave me kërkesë për të nënshkruar një marrëveshje … […]

Kronikë nga mbledhja e 43-të e KRD

Shkup, 05.10.2012- Në mbledhjen e sotshme Këshilli për radiodifuzion (kRD) e rishikoi kërkesën e TRD Radio Kanal 77 nga Shtipi për ndërrimin e strukturës së … […]

Kronik e mbledhjes 41 të KRD

Shkup, 01.10.2012– Këshilli për radiodifuzion (KRD) në mbledhjen e sotshme  e rishikoi dhe pranoi raportin e  ndryshimit të planifikuar  të strukturës së pronësisë   të TRD … […]

Kronik e mbledhjes 40-të të KRD

SHKUP, 24.09.2012– Këshilli për Radio Difuzion (KRD) e miratoi informacionin për dinamikën për pagesën e lejes për të kryer veprimtari radiodifuzive, me çka konstatoi se … […]Accessibility

Accessibility