Kronikë nga mbledhja nr. 61 e KRD-ës

SHKUP, 21.12.2012 – Në mbledhjen e sotshme Këshilli i Radiodifuzionit (KRD) e miratoi informacionin për pagesën e kompensimit për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive sipas përllogaritjeve … […]

Kronikë nga mbledhja e 60-të e KRD-ës

Shkup, 12.12.2012 – Në mbledhjen e sotshme, Këshilli i Radiodifuzionit (KRD) i miratoi Procedurat e brendshme punuese për zbatimin e projektit nga përfituesit e fundit/ … […]

Kronikë nga mbledhja e 58-të e KRD-ës

SHKUP, 07.12.2012- Këshilli i Radiodifuzionit (KRD) e miratoi informacionin për regjistrimin e serviseve programore  të përfaqësuar nga Shoqata për mbrojtjen e të drejtave të autorit … […]

Kronikë nga mbledhja e 57-ë e KRD-ës

SHKUP, 03.12.2012- Në mbledhjen e sotshme, Këshilli i Radiodifuzionit (KRD) i miratoi Propozimudhëzimet e mëposhtme:   -Propozimudhëzim për shqiptimin dhe zbatimin e masave të cilat … […]

Kronikë nga mbledhja e 56-të e KRD

Shkup, 27.11.2012- Në mbledhjen e sotshme, Këshilli i Radiodifuzionit mori vendim për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive  të “EKO – PROEKT” eksport-import … […]

Kronikë nga mbledhja e 54 e KRD

Shkup, 19.11.2012- Në mbledhjen e sotshme, Këshilli i Radiodifuzionit  erdhi në përfundim që kompanisë për shërbime teknologjike  DIGI PLUS  MULTIMEDIA – Shkup ti ndaje Çartifikatë … […]

Kronikë nga mbledhja e 53-të e KRD

Shkup, 14.11.2012 – Në mbledhjen e sotshme, Këshilli i Radiodifuzionit i shqyrtoi raportet nga monitorimi  njëditor i  gjashtë radio servisëve  programore të transmetuar më datë … […]

Kronikë nga mbledhja e 52-të e KRD

Shkup, 12.11.2012- Në mbledhjen e sotshme Këshilli i Radiodifuzionit (KRD) e miratoi rebalancin e planit financiar për vitin 2012 me qëllim që të zmadhohen fondet … […]Accessibility

Accessibility