header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Masa të shqiptuara/mediat e shtypit
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

Raportet e theksuara më poshtë janë nga mbikëqyrjet e realizuara në muajin e fundit . Të gjithë raportet e deritanishëm gjenden në fushën  Masat/Mbikëqyrjet, në menynë në pjesën lartë të ueb faqes

Masat e shqiptuara për muajin prill 2017:

NAM PRES - Shkup - themelues i revistës„Moj Dom“

МMARMAKS STEP Shkup - themelues i gazetës javore „Skopsko Eho“


Të gjitha masat e shqiptuara dhe raportet nga realizimi i monitorimit të mediave të shtypit mund ti gjeni në linket e mëposhtme:

-Masat e shqiptuara dhe raportet e mediave të shtypit 

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski