header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Mbikëqyrje e jashtëzakonshme ndaj TV KANAL 5 - neni 48 nga LSHMAA (ndalesat e veçanta)
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

Shkup, 01.06.2017. - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele me detyrë zyrtare realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme programore ndaj punës së SHTR TV KANAL 5 SHPKNJP Shkup, më saktë emisionin “Vo centar” me Vasko Eftov të emetuar më 21 maj 2017, me qëllim që të konstatohet nëse është bërë shkelje e nenit 48 nga LSHMAA.

Me mbikëqyrjen e realizuar nuk janë konstatuar shkelje të ndalesave të veçanta nga neni 48 të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Raportin mund ta merrni në këtë link

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski