Kronikë nga seanca e 8-të

Shkup, 27.02.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e djeshme ka miratuar Vendim për miratimin e llogarisë vjetore të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe … […]

Kronikë nga seanca e 7-të

Shkup, 23.02.2023 – Në bazë të konstatimeve nga mbikëqyrja, Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme ka shqiptuar dy masa për vërejtje publike dhe atë: … […]

Kronikë nga seanca e 6-të

Shkup, 15.02.2023 – Këshilli i Agjencisë dha miratimin për sigurimin shtesë të mjeteve të nevojshme për realizimin e kontratës për prokurim publik – Shërbimet e … […]

Kronikë nga seanca e 5-të

Shkup, 15.02.2023 – Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim me të cilin miratohet ribalancimi i planit financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për … […]

Kronikë nga seanca e 4-ët

Shkup, 08.02.2023. – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme miratoi Vendim me të cilin miratohet rritja e planit financiar të ASHMA-së për vitin 2023. … […]

Kronikë nga seanca e 3-të

Shkup, 27.01.2023 – Në seancën e 3-të, përshkak të përmbushjes së kushteve minimale kadrovike Këshilli i Agjencisë miratoi Aktvendim për ndërprejren e procedurës për heqje … […]

Kronikë nga seanca e 2-të

Shkup, 20.01.2023 – Në seancën e sotme, Këshilli i Agjencisë  nisi procedurë për marjen e lejes për transmetim televiziv të Shoqërisë Tregatre për veprimtari radiodifuzive … […]

Kronikë nga seanca e 1-rë

Shkup, 10.01.2023. – Këshilli i Agjencisë në seancën e parë të djeshme ka miratuar Vendim për ndërprerjen e procedurës së iniciuar për revokimin e licencës … […]Accessibility

Accessibility