Kronikë nga seanca nr. 19

Shkup, 21.11.2014 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme i solli këto rregullore: Rregullore për kushtet teknike minimale, hapësinore, financiare dhe kushte kadrovike për … […]

Kronikë nga seanca nr. 18-të

Shkup, 19.11.2014- Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën e sotme solli Draft- Program për punën e Agjencisë për shërbime mediatike … […]

Kronikë nga seanca nr. 17

Shkup, 05.11.2014 – Këshilli I Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në séance e stome miratoi dy Draft – Rregullore dhe një Draft – … […]

Kronikë nga seanca nr. 16

SHKUP, 31.10.2014 – Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën e sotme solli Draft – Rregullore për transmetimin e pjesëve audiovizuele … […]

Kronikë nga seanca nr. 15

Shkup, 28.10.2014 – Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën e sotme i miratoi këto Draft – Rregullore dhe një Draft-Udhëzim: … […]

Kronikë nga seanca nr. 14

Shkup, 17.10.2014- Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën e sotme i miratoi Draft – Rregulloret me sa vijon:Draft – Rregullore … […]

Kronikë nga seanca nr. 13

Shkup, 14.10.2014- Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën e sotme miratoi Propozim-Rregullore për dorëzimin e dokumentacioneve shoqëruese ndaj letrave të … […]

Kronikë nga seanca nr 12

Shkup, 07.10.2014 – Në seancën e 12-të Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (Agjencia), Këshilli i Agjencisë e miratoi raportin nga komisioni për zgjedhjen … […]

Kronikë nga seanca nr. 11

SHKUP, 24.09.2014- Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën e sotme i dha miratim Drejtorit në detyrë të Agjencisë për shërbime … […]

Kronikë nga seanca nr. 10

SHKUP, 19.09.2014- Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën e sotme i dha miratim Drajtorit në detyrë të Agjencisë për shërbime … […]Accessibility

Accessibility